Energiatodistus

Rakennukselle laadittu energiatodistus on dokumentti jonka avulla rakennusten energiatehokkuutta on mahdollista vertailla myynti- ja vuokraustilanteessa.Energiatodistus mahdollistaa eri rakennusten vertailun; e-lukulaskenta perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen, ei käytöstä johtuvaan kulutukseen. Energiatodistuksessa ilmoitetaan myös toteutunut energiankulutus, mutta todistuksessa esitetty energiatehokkuusluokka ja E-luku perustuvat laskennalliseen kulutukseen.Olemassa olevan rakennuksen energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia suosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta on mahdollista parantaa.Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Aivan kaikkia rakennuksia tai myynti- tai vuokraustilanteita vaatimus ei koske, mutta rakennuksen omistajan, myyjän tai vuokraajan velvoite on perehtyä todistuksen tarpeeseen.Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä, se kannattaa kuitenkin suurempien energiatehokkuuteen vaikuttavien muutosten jälkeen päivittää vastaamaan toteutuvaa tilannetta.Myös ARAn myöntämät energia-avustukset perustuvat e-lukulaskentaan ja energiatodistuksiin.Toteutamme e-lukulaskennat ja energiatodistukset. Opastamme myös erilaisissa energia-avustusasioissa. Kysy lisää meiltä!

Ota yhteyttä